SBR Jaarrekening voor Woningcorporaties

Als woningcorporatie maak je een SBR-jaarrekening met de software van Pro Management Software! Voor ons geen vraag of discussie en ook voor de Nederlandse woningcorporaties niet meer na een productpresentatie van de software van Pro Management Software.

Lees meer

SBR-pilot 3e kwartaal in 2017

In het 3e kwartaal van 2017 start wederom een SBR-pilot voor het samenstellen van de jaarrekening en publicatiestukken van woningcorporaties. Pro Management zal enkele corporaties begeleiden bij dit proces. De pilot betreft nu echter niet alleen het omzetten van de jaarrekening naar een sbr-rapport, maar tevens een gedegen onderzoek naar de noodzakelijke processtappen om efficiënt een sbr-rapportage te kunnen genereren, het rapport voor te leggen aan de controlerend accountant en te voorzien van een sbr-assuranceverklaring.

Lees meer

Maak dit jaar nog een afspraak met uw controlerende accountant!

Eind juni 2017 heeft het NBA (de organisatie voor accountantskantoren) het “Groenboek” gepubliceerd. In deze handleiding gaat de accountantsorganisatie nader in op de vraagstukken, welke naar boven komen bij de invoering van SBR. Het betreft het controleproces, de presentatie van het SBR-rapport, de accountantsverklaring en ondertekening en de technische aspecten bij het deponeren uw jaarrekening.

Lees meer

Met SBR rapporteer je glashelder

boekje sbrWoningcorporaties zullen in de komende periode worden geconfronteerd met SBR, Standard Business Reporting. Over SBR kunnen boeken worden volgeschreven. En dat gebeurt ook. Kijk bijvoorbeeld eens naar het boek “Met SBR rapporteer je glashelder!”, geschreven door Kees Schaap en Aad Bergman, beiden werkzaam voor Pro Management Software.

Pro Management Software heeft inmiddels vele jaren ervaring met het gebruik van SBR (xbrl) en wij helpen organisaties om hun rapportageprocessen in te richten, zodat zij gebruiksvriendelijk en efficiënt kunnen rapporteren in SBR.

Zoals gezegd: over SBR valt veel te schrijven. Over de standaard, over de techniek, over de totstandkoming van een taxonomie. Nu je het zegt: wat is eigenlijk een taxonomie? Maar waar wij het in deze serie items over willen hebben is de impact op de primaire registratie van gegevens. Immers hoe zuiverder er wordt geadministreerd, des te eenvoudiger verloopt het rapportageproces.

Allereerst de taxonomie. De taxonomie vormt de basis voor het externe rapportageproces. Hiermee worden bedoeld rapportages aan instanties buiten de organisatie. De rapportages naar die instanties gebeurt op basis van wet- en regelgeving en ook op basis van onderlinge afspraken. Dàt er gerapporteerd moet worden is vaak wettelijk bepaald. Maar ook wàt en hoe er gerapporteerd moet worden. Dat is allemaal vastgelegd in de taxonomie.

Lees meer

SBR heeft invloed op werkprogramma’s

checklist 2077023 1920Op 15 maart 2017 bezocht ik de ICT Accountancy praktijkdag SBR, digitaal dossierbeheer en data analyse te Hoevelaken. De dagvoorzitter vroeg aan de aanwezigen of de introductie van SBR invloed heeft op bestaande werkprogramma’s.

Mijn stelling is dat ik verwacht dat er zeker wijzigingen te verwachten zijn, omdat naar mijn mening er een zekere garantie moet zijn, dat de inhoud van het SBR bericht juist en compleet is.

Lees meer

SBR Webmanager

Contact

Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 451 76 76

SBR voor Woningcorporaties is een product van
Pro Management Software B.V.

Privacyverklaring

KvK:  nr. 76704734
BTW: NL 8607.61.836.B01

Uw dossier