Wat is SBR?

Woningcorporaties staan midden in de samenleving. De sociale huursector verricht taken met een groot maatschappelijk belang. In het werk dat zij verrichten staan ze in nauw contact met de huurders, gemeenten, de toezichthouder, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de minister  voor Wonen en Rijksdienst. De sociale woningmarkt ligt onder een vergrootglas, er zijn grote bedragen gemoeid met het verhuren, onderhouden, renoveren en bouwen van woningen. Dit maakt dat het geven van openheid en transparante verantwoording van groot belang is.  

De huidige verantwoordingsprocessen zijn voor de woningcorporaties zeer arbeids- en tijdsintensief. En brengt hoge administratieve lasten  met zich mee, wat niet gestoken kan worden in de primaire taak van de woningcorporaties. SBR (Standard Business Reporting) vereenvoudigt deze processen.

System-to-system overdracht van gegevens

Mits de data logisch zijn opgeslagen behoeft de gebruiker geen of slechts enkele handmatige acties uit te voeren. De gegevens worden op basis van de gekozen taxonomie automatisch “opgehaald” uit de database en aan de gebruiker getoond in een leesbaar digitaal formulier;

Ingebouwde validatiecontroles

Het formulier toont het te verzenden rapport plus een signaleringslijst wanneer essentiële informatie niet compleet is. Pas wanneer het rapport valide is, kan men het verzenden naar de uitvragende partijen;

Beheren en verzenden van SBR-berichten geschieden via een transactiepoort

Zodra het formulier is goedgekeurd, wordt deze geplaatst in de transactiepoort. Hierin staat het rapport als html-document (leesbare vorm) en xbrl-bestand (een xml file). Nu kan de controlerend accountant worden geïnformeerd en kan het bestand digitaal worden overgedragen. Na controle plaatst de accountant de sbr-assuranceverklaring en kan de informatie worden doorgezonden naar de uitvragende partijen;

Snellere rechtszekerheid door onmiddellijke bevestiging van deponering

Het rapport wordt verzonden via een transactiepoort en men ontvangt direct digitaal de status van ontvangst door de uitvragende partij Aedes.

Standard Business Reporting (SBR) draagt bij aan de doelstellingen van efficiency, uniformiteit en transparantie.

SBR draait om gegevens, processen en techniek. En daarbij is het sleutelwoord: standaardisatie. Door gegevens op een standaard manier te ‘labelen’ in de administratie, ontstaat eenduidigheid en zijn ze herbruikbaar voor verschillende rapportages. Hiervoor wordt een standaard gegevenswoordenboek gebruikt, te weten 'RGS' (Referentie Grootboek Schema).

SBR Webmanager

Contact

Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 451 76 76

SBR voor Woningcorporaties is een product van
Pro Management Software B.V.

Privacyverklaring

KvK:  nr. 76704734
BTW: NL 8607.61.836.B01

Uw dossier